Reservations+66 34 965666

เราไม่เคยหยุดการเรียนรู้

สนามกอล์ฟนิกันติ ได้มีการพัฒนาฝึกอบรมและพัฒนาโปรแกรมที่นำไปสู่มาตรฐานในกีฬากอล์ฟ และธุรกิจบริการ เราจะภูมิใจมากในการให้มีสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมน่าอยู่ และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของพนักงาน

นอกจากนี้ยังมีการปฐมนิเทศที่เป็นมิตร ซึ่งเป็นบทสรุปของการฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรของเรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ทักษะความชำนาญงานและการฝึกอบรมความรู้

- บุคคล / การพัฒนาด้านอาชีพ

- การฝึกอบรมด้านกฎระเบียบสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานบริการระดับสูง

- การฝึกอบรมที่กำหนดเองสำหรับหน่วยงานและตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน

- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)

- การแต่งหน้าโดยช่างมืออาชีพ

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- การดับเพลิง

Connect with the Nikanti Golf Club